Αξιολόγηση - Dynamic DNA Labs 2024

Η βαθμολογία μας:
8
8
Τύπος Συλλογής DNA:
Μπατονέτα για Λήψη Δείγματος από το Εσωτερικό του Μάγουλου
Γεωγραφικές Περιοχές:
20 Περιοχές
Τύπος Τεστ DNA:
Αυτοσωματικό, mtDNA, YDNA
Χρόνος ως τα Αποτελέσματα:
1-3 εβδομάδες
 • Καταγωγή
 • Υγεία & Ευεξία
 • Diet & Nutrition
Γράφτηκε από: Eric Michelson στις 11 Μαρτίου 2020
 • Καταγωγή
 • Υγεία & Ευεξία
 • Diet & Nutrition

Dynamic DNA Labs Overview: Serious Science with Some Fun Twists

Dynamic DNA Laboratories provides an extensive selection of genetic tests that encompass a wide range of areas, including health, ancestry, fitness, and predictions regarding medication response. The company places a significant emphasis on conducting thorough scientific analysis while also incorporating artistic elements, such as the creation of DNA Artwork that vividly displays your unique DNA pattern in vibrant colors.

Since Dynamic DNA’s tests are so expensive, I set out to answer two key questions:

 • Are the tests accurate?
 • Are they worth the cost?

Join me on my tour of Dynamic DNA Laboratories’ tests to see if I can uncover these answers.

Dynamic DNA Labs Products and Services

Dynamic DNA Labs offers three types of family and ancestry tests: two that prove paternity or kinship, and one that’s more similar to the ancestry tests offered by the likes of MyHeritage DNA and AncestryDNA.

Paternity DNA Test

Dynamic DNA Labs Review

This paternity test can determine if a child and father are genetically related to one another. Biological parents share certain genetic markers with their children, and this test looks to see if those genetic markers are present in both the father and the child. For this test, both parties have to submit a sample.

Features:

 • Easy-to-understand results
 • HIPAA-compliant online patient portal for confidentiality
 • Online tests are not admissible in court (but court-admissible tests are also available)
 • More expensive than many paternity testing centers
 • Results within two weeks

Siblingship DNA Test

Dynamic DNA Labs Review

This test, much like a paternity test, examines a wide array of genes to establish whether two individuals are siblings or share another close family tie, such as being grandparents, aunts or uncles, or cousins. While the test can confirm the existence of a family link, it won’t specify the exact relationship. That detail would need to be figured out based on factors like age and historical records. As with other tests, both individuals must provide a sample.

Features:

 • Easy-to-understand results
 • Tests hundreds of thousands of familial markers
 • Can determine brother/sister, aunt/uncle, cousin, and grandparent relationships
 • More expensive than many sibling testing centers
 • Results within two weeks

Ancestry DNA Test

Dynamic DNA Labs Review

Ancestry tests are not Dynamic DNA Labs’s primary focus, but its results are accurate and detailed.

Dynamic DNA Labs’ ancestry test stands out for its inclusivity, offering all three primary types of DNA heritage testing in one comprehensive package: autosomal, Y-DNA (for biological males only), and mtDNA. This unique approach enables a deeper understanding of your genetic ancestry by providing not only your ethnic breakdown but also insights into your paternal and maternal ancient migratory paths. While some competitors may only offer autosomal DNA testing, Dynamic DNA Labs’ inclusion of multiple DNA analysis methods allows for a more thorough exploration of your genetic heritage.

Features:

 • Test includes maternal and paternal haplogroups
 • Cheaper price than many other labs offering the same service
 • Viewable via an online dashboard
 • Shows migratory patterns of ancient ancestors
 • Outlines full ethnic makeup
 • Results within three weeks

See Dynamic DNA Labs Deals

Similar Tests to Consider

If you’re more interested in researching your ancient paternal or maternal heritage, some companies such as FamilyTreeDNA offer Y-DNA and mtDNA tests separately. Others, such as Living DNA, also do this kind of combined ancestry test (and at lower cost) to give a much more complete picture of overall heritage.

You won’t find genealogical services with Dynamic DNA Labs. So if you’d like help building a family tree or contacting potential relatives, you’ll have to look to MyHeritage DNA or AncestryDNA instead.

How Dynamic DNA Labs Works: Taking the Test(s)

After placing your order, your test kit should arrive in three to five business days. This collection kit requires you simply to swab the inside of your cheek and then send in your sample using the prepaid mailer. After analysis in the state-of-the-art, CAP/CLIA accredited laboratory, your results should be available to read online in less than three weeks.

See Dynamic DNA Labs Deals

Dynamic DNA Labs Pricing: Somewhat Expensive Compared to Competitors

Except for the ancestry test, almost all of Dynamic DNA Labs’ tests are more expensive than similar services from competitors. So, if you’re trying to save money, you’d be better off looking elsewhere.

Dynamic DNA Labs’ tests run between a hundred and a couple hundred dollars, but the value really depends on the level of information you want. For example, a test could easily pay for itself if it helps you avoid taking a particular medication that could cause problems down the line. But, if you are just looking for top-line information regarding your health and fitness, you might want to consider a competitor with an all-encompassing test, like Vitagene.

Although Dynamic DNA Lab’s ancestry test includes Y-DNA (for men) and mtDNA analysis – which not all competitors do – some competitors, such as Living DNA, also provide this at a lower price. Others, like Vitagene, include an ancestry profile in addition to a larger diet and fitness report.

One thing that Dynamic DNA definitely has in its favor is that its tests could be covered by your health insurance.

Dynamic DNA Labs Customer Support: Relatively Quick Response by Email

You can contact Dynamic DNA Labs by email or telephone, or visit them in person if you just happen to be passing through Missouri.

Dynamic DNA Labs Review

I sent in an email asking if the “DNA Art” was custom to individuals or just generic images of DNA. While it did take two days to get a response, I had sent the original email on a Saturday. Not only did the CEO and founder himself respond to my email, but I learned that the artwork is actually 100% custom to you, which is pretty cool and probably worth making a little clearer on the website.

Dynamic DNA Labs Customer Service Response from the CEO

The next day I also connected with a kind and helpful agent by telephone. The friendly representative was knowledgeable and able to answer my questions regarding the certifications of the in-house lab.

Serious Science and Some Fun Too!

Dynamic DNA Labs has all the necessary DNA testing credentials, including its own accredited laboratories, and offers some unique tests in the field of pharmacogenetics.

Unfortunately, the cost of individual tests at Dynamic DNA Labs is high compared to competitors’ bundled tests. However, these tests are often more detailed, and depending on the type of information you seek, the higher cost may be justified.

I mentioned earlier that this scientifically rigorous company also embraces a lighter side. Its DNA Artwork features a DNA Portrait, which uses a color representation of your (or your pet’s) sequenced DNA. To create this, you’ll need to provide a cheek swab. Products like a DNA-themed coffee mug or mouse pad could be unique gifts or fun conversation pieces.

See Dynamic DNA Labs Deals

Dynamic DNA Labs FAQs

How much does Dynamic DNA Labs charge for their services?

The cost of Dynamic DNA Labs’ services varies depending on the type of test being administered and the information trying to be determined. For example, their ancestry test costs $99, while their paternity test costs $195 and their siblingship test costs $249.

How does Dynamic DNA Labs’ Nutrition DNA test work?

Dynamic DNA Labs’ Nutrition DNA test analyzes your unique genetic composition to determine how your body responds to different types of food and diets. The test provides information on 20 different genetic traits related to metabolism, nutrient absorption, and food sensitivities.

Is Dynamic DNA Labs a trustworthy company?

Based on customer reviews and ratings, Dynamic DNA Labs appears to be a reputable and reliable DNA testing company. They have a rating of 4.09 out of 5 on BestDNATestingKits.com and have received positive customer feedback on their website and social media pages.

How can I contact Dynamic DNA Labs if I have questions or concerns?

You can contact Dynamic DNA Labs’ customer service team by phone, email, or through their website’s contact form. They also have a FAQ section on their website that provides answers to common questions and concerns.

A Detailed Look at Dynamic DNA’s Health and Wellness Tests

Most of Dynamic DNA Labs’ tests are focused on health and wellness, to help you better understand yourself so that you can live a healthy life. All tests are private, confidential, and HIPAA-compliant, and the results are provided on an interactive dashboard on the company’s website.

Skin DNA Test

Your skin is made up of trillions of cells, working together to react to outside elements and keep your body safe. Knowing how to take care of those cells is essential, and this skin test offers insights into the skin-related information hidden within your DNA.

Features:

 • Tests for 25 genetic traits
 • Paints a picture of your skin’s natural complexion
 • Identifies vulnerabilities to things like cellulite, stretch marks, acne, and UV damage
 • Indicates possible vitamin deficiencies
 • Provides a personalized skincare regimen to follow

Personality DNA Test

Dynamic DNA Labs Review

Your DNA doesn’t just have an impact on your physical appearance, it can also influence your mental and personality traits. This DNA test from Dynamic DNA Labs sheds some light on those less visible characteristics.

Features:

 • Tests 30 genetic traits
 • Details mood and personality predispositions (e.g., agreeableness)
 • Lets you know whether you could be likely to experience addiction
 • Reports on how you process information (e.g., IQ, memory)
 • Looks at key behavioral traits (e.g., impulsiveness)

Pain Management PGx Test

Dynamic DNA Labs Review

Everyone’s body responds differently to pharmaceuticals – knowing what chemicals could work best for you, and what should potentially be avoided, could have huge effects on your life and comfort. This test examines the body’s responses to common medications that are used to treat pain.

Features:

 • Tests over 40 common medications, including opioids, NSAIDs, and muscle relaxants
 • Presents dosage recommendations
 • Suggests alternative treatments in cases of sensitivity
 • Helps determine the best pain management regimen for you
 • Testing could potentially be covered by health insurance

Cardiovascular Health PGx Test

Dynamic DNA Labs Review

This next pharmaceuticals test examines your body’s responses to common medications that are used to optimize cardiovascular health. Taking this test could be a good proactive measure if you know that you have family history of heart disease.

Features:

 • Tests over 30 common medications, including statins, anti-coagulants, and beta-blockers
 • Presents dosage recommendations
 • Suggests alternative treatments in cases of sensitivity
 • Helps determine the best pain management regimen for you
 • Testing could potentially be covered by health insurance

Mental Health PGx Test

Dynamic DNA Labs Review

This particular pharmaceuticals test examines the body’s responses to common medications used to optimize mental health. If you have had issues with anxiety, depression, or other mental disorders, this test could help you understand the best course of action and any precautions you should take.

Features:

 • Tests over 90 common medications, including SSRIs, anti-psychotics, and anti-anxiety drugs
 • Presents dosage recommendations
 • Suggests alternative treatments in cases of sensitivity
 • Helps determine the best pain management regimen for you
 • Testing could potentially be covered by health insurance

Comprehensive PGx Test

Dynamic DNA Labs Review

This catch-all package combines the three aforementioned pharmaceuticals tests for pain management, cardiovascular health, and mental health. Knowing how you are likely to react to certain medications before you actually need them could save you a ton of time, money, and heartache.

Features:

 • Tests over 150 common medications, including all the drugs in the pain management, cardiovascular health, and mental health tests
 • Includes additional medications such as urological agents and diabetes treatments
 • Presents dosage recommendations
 • Suggests alternative treatments in cases of sensitivity
 • Helps determine the best pain management regimen for you
 • Testing could potentially be covered by health insurance

See Dynamic DNA Labs Deals

Somewhat Expensive Compared to Competitors

Except for the ancestry test, almost all of Dynamic DNA Labs’ tests are more expensive than similar services from competitors. So, if you’re trying to save money, you’d be better off looking elsewhere.

Dynamic DNA Labs’ tests run between a hundred and a couple hundred dollars, but the value really depends on the level of information you want. For example, a test could easily pay for itself if it helps you avoid taking a particular medication that could cause problems down the line. But, if you are just looking for top-line information regarding your health and fitness, you might want to consider a competitor with an all-encompassing test, like Vitagene.

Although Dynamic DNA Lab’s ancestry test includes Y-DNA (for men) and mtDNA analysis – which not all competitors do – some competitors, such as Living DNA, also provide this at a lower price. Others, like Vitagene, include an ancestry profile in addition to a larger diet and fitness report.

One thing that Dynamic DNA definitely has in its favor is that its tests could be covered by your health insurance.

Relatively Quick Support Response by Email

You can contact Dynamic DNA Labs by email or telephone, or visit them in person if you just happen to be passing through Missouri.

Dynamic DNA Labs Review

I sent in an email asking if the “DNA Art” was custom to individuals or just generic images of DNA. While it did take two days to get a response, I had sent the original email on a Saturday. Not only did the CEO and founder himself respond to my email, but I learned that the artwork is actually 100% custom to you, which is pretty cool and probably worth making a little clearer on the website.

Dynamic DNA Labs Customer Service Response from the CEO

The next day I also connected with a kind and helpful agent by telephone. The friendly representative was knowledgeable and able to answer my questions regarding the certifications of the in-house lab.

Serious Science and Some Fun Too!

Dynamic DNA Labs possesses impressive DNA testing credentials, including its own accredited labs, which instills confidence in their services. One area where they excel is in offering relatively unique tests in the field of pharmacogenetics.

While the individual tests may appear costly compared to some competitors’ all-inclusive options, it’s important to note that Dynamic DNA Labs provides more detailed results in certain cases. Depending on the specific information you seek, the additional cost may be well justified.

Beyond their serious scientific endeavors, this company also showcases a fun side. Their DNA Artwork collection includes captivating features such as DNA Portraits, displaying the vibrant colors of your sequenced DNA or that of your beloved cat or dog. To create these artworks, a simple cheek swab is required. Additionally, items like DNA-themed coffee mugs or mouse pads can serve as delightful gifts or conversation starters.

See Dynamic DNA Labs Deals

Dynamic DNA Labs FAQs

How much does Dynamic DNA Labs charge for their services?

The cost of Dynamic DNA Labs’ services varies depending on the type of test being administered and the information trying to be determined. For example, their ancestry test costs $99, while their paternity test costs $195 and their siblingship test costs $249.

How does Dynamic DNA Labs’ Nutrition DNA test work?

Dynamic DNA Labs’ Nutrition DNA test analyzes your unique genetic composition to determine how your body responds to different types of food and diets. The test provides information on 20 different genetic traits related to metabolism, nutrient absorption, and food sensitivities.

Is Dynamic DNA Labs a trustworthy company?

Based on customer reviews and ratings, Dynamic DNA Labs appears to be a reputable and reliable DNA testing company. They have a rating of 4.09 out of 5 on BestDNATestingKits.com and have received positive customer feedback on their website and social media pages.

How can I contact Dynamic DNA Labs if I have questions or concerns?

You can contact Dynamic DNA Labs’ customer service team by phone, email, or through their website’s contact form. They also have a FAQ section on their website that provides answers to common questions and concerns.

A Detailed Look at Dynamic DNA’s Diet and Fitness Tests

Dynamic DNA Labs offers health and wellness tests, along with diet and fitness DNA tests designed to identify your ideal nutritional needs and workout plan. These tests are an excellent starting point for those aiming to enhance their overall lifestyle or achieve specific weight objectives, and they are more affordable than hiring a personal trainer or nutritionist.

Nutrition DNA Test

Your DNA determines the nutrients you need in the quantities you need them. Since everyone’s DNA is different, your nutritional needs are also unique. The test can help you determine the types of nutrients you should be incorporating in your diet, and what you might be better off avoiding.

Features:

 • Tests 43 genetic traits
 • Details how you likely metabolize different nutrients
 • Suggests possible vitamin deficiencies
 • Outlines dietary tendencies such as overeating and sensitivity to caffeine
 • Creates an actionable DNA-derived diet plan

Fitness DNA Test

Your genetic makeup makes your body respond to exercise in a specific way. Dynamic DNA Labs’ DNA fitness test shows you which kinds of exercise are optimal for your body. Whether you want to lose weight or just be the healthiest version of yourself, this test is a good place to start.

 • Tests 31 genetic traits
 • Overviews your body’s metabolic factors such as cholesterol and blood sugar levels
 • Details how long is needed for complete muscle recovery
 • Determines what type of training (e.g., high-intensity, cardio, resistance) is best for you
 • Assesses your tolerance to pain
 • Outlines an optimal fitness regimen for strength training and weight loss

See Dynamic DNA Labs Deals

Somewhat Expensive Compared to Competitors

Except for the ancestry test, almost all of Dynamic DNA Labs’ tests are more expensive than similar services from competitors. So, if you’re trying to save money, you’d be better off looking elsewhere.

Dynamic DNA Labs’ tests run between a hundred and a couple hundred dollars, but the value really depends on the level of information you want. For example, a test could easily pay for itself if it helps you avoid taking a particular medication that could cause problems down the line. But, if you are just looking for top-line information regarding your health and fitness, you might want to consider a competitor with an all-encompassing test, like Vitagene.

Although Dynamic DNA Lab’s ancestry test includes Y-DNA (for men) and mtDNA analysis – which not all competitors do – some competitors, such as Living DNA, also provide this at a lower price. Others, like Vitagene, include an ancestry profile in addition to a larger diet and fitness report.

One thing that Dynamic DNA definitely has in its favor is that its tests could be covered by your health insurance.

Relatively Quick Support Response by Email

You can contact Dynamic DNA Labs by email or telephone, or visit them in person if you just happen to be passing through Missouri.

Dynamic DNA Labs Review

I sent in an email asking if the “DNA Art” was custom to individuals or just generic images of DNA. While it did take two days to get a response, I had sent the original email on a Saturday. Not only did the CEO and founder himself respond to my email, but I learned that the artwork is actually 100% custom to you, which is pretty cool and probably worth making a little clearer on the website.

Dynamic DNA Labs Customer Service Response from the CEO

The next day I also connected with a kind and helpful agent by telephone. The friendly representative was knowledgeable and able to answer my questions regarding the certifications of the in-house lab.

Serious Science and Some Fun Too!

Dynamic DNA Labs certainly seems to have all the right DNA testing credentials, not least its own accredited labs. And it offers some relatively unique tests in the area of pharmacogenetics.

It’s just a pity its separate tests cost so much compared with some competitors’ all-inclusive tests. However, in some cases the tests are much more detailed and – depending on what information you are looking for – could very well be worth the additional cost.

I did suggest at the outset that this serious scientific company also has a fun side. Its DNA Artwork includes a DNA Portrait that shows what your (or your cat or dog’s) unique sequenced DNA looks like in color. This does require you to send in a cheek swab, but surely a DNA styled coffee mug or mouse pad could make a great present or be a good conversation starter!

See Dynamic DNA Labs Deals

Dynamic DNA Labs FAQs

How much does Dynamic DNA Labs charge for their services?

The cost of Dynamic DNA Labs’ services varies depending on the type of test being administered and the information trying to be determined. For example, their ancestry test costs $99, while their paternity test costs $195 and their siblingship test costs $249.

How does Dynamic DNA Labs’ Nutrition DNA test work?

Dynamic DNA Labs’ Nutrition DNA test analyzes your unique genetic composition to determine how your body responds to different types of food and diets. The test provides information on 20 different genetic traits related to metabolism, nutrient absorption, and food sensitivities.

Is Dynamic DNA Labs a trustworthy company?

Based on customer reviews and ratings, Dynamic DNA Labs appears to be a reputable and reliable DNA testing company. They have a rating of 4.09 out of 5 on BestDNATestingKits.com and have received positive customer feedback on their website and social media pages.

How can I contact Dynamic DNA Labs if I have questions or concerns?

You can contact Dynamic DNA Labs’ customer service team by phone, email, or through their website’s contact form. They also have a FAQ section on their website that provides answers to common questions and concerns.

Εμείς βαθμολογούμε και κατατάσσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που σάς παρουσιάζουμε με βάση αυστηρές δοκιμές και έρευνες, αλλά επίσης λαμβάνουμε υπόψη μας τα δικά σας σχόλια, καθώς και τις εμπορικές συμφωνίες μας με τους παρόχους. Αυτή η σελίδα περιέχει συνδέσμους συνεργατών. Learn more.
Eric Michelson
Eric Michelson
Eric Michelson
Eric Michelson is a multi-disciplinary researcher, holding an Associate degree in Applied Science and a Bachelor's in Music. He has spent the past decade traveling, interacting with many of the diverse cultures around the world. He loves helping people tune into their roots, both physically or mentally, and he believes that exploring a family's unique history can uncover hidden opportunities for deep personal transformation.

Οι άνθρωποι επίσης διαβάζουν

Dynamic DNA Labs: Αξιολογήσεις Χρηστών

Users reviews are not verified

Δεν βρέθηκαν αξιολογήσεις χρηστών. Γίνετε ο πρώτος που θα γράψει μια αξιολόγηση για τη Dynamic DNA Labs!

Γράψτε Αξιολόγηση

Γράψτε μια Αξιολόγηση για τη Dynamic DNA Labs

Please enter your email address to submit your review