Αξιολόγηση - Testing.com 2024

Η βαθμολογία μας:
6
6
Τύπος Συλλογής DNA:
Μπατονέτα για Λήψη Δείγματος από το Εσωτερικό του Μάγουλου
  • STD
Γράφτηκε από: Elly Hancock στις 1 Ιουλίου 2020
  • STD

Update: Health Testing Centers, a provider of direct-to-consumer lab testing services, has been acquired by Testing.com. Unlike Health Testing Centers, Testing.com does not sell lab tests to consumers, but instead provides guides and resources for at-home testing. If you’re looking for a reliable alternative for STD testing, Let’s Get Checked is a top choice. With a diverse range of tests and consistently high customer satisfaction ratings, Let’s Get Checked is the perfect solution for those seeking accessible and affordable at-home testing.

Testing.com is an online platform with the mission of streamlining health management through the provision of accessible at-home lab tests. Their diverse array of tests encompasses blood work, hormone checks, DNA analysis, and more. The core objective is to equip users with the means and information to effortlessly request lab tests, thereby eliminating the necessity of visiting a doctor’s office or a physical lab facility.

One of Testing.com’s standout features is its comprehensive evaluation of various at-home lab testing services. The platform features unbiased reviews of top providers in the industry, enabling individuals to make well-informed decisions based on reliable information. Notably, Testing.com goes the extra mile by providing a valuable free consultation service led by qualified medical professionals. This personalized guidance enhances the user experience, offering tailored advice and support throughout the entire testing process.

At-Home Testing Guides For 30+ STD Tests

Testing.com offers a variety of STD test guides designed to assist individuals in making informed decisions about their sexual health. These guides provide comprehensive information on different STDs, covering symptoms and transmission methods. Additionally, Testing.com provides guidance on various testing options, including at-home test kits and clinic-based testing. By providing these resources, Testing.com empowers individuals to take proactive steps in managing their sexual health, arming them with the knowledge and tools needed to make informed choices regarding testing and treatment.

Here are some of the STDs it covers: 

  • HIV
  • Chlamydia
  • Gonorrhea
  • Syphilis
  • Herpes
  • HPV
Εμείς βαθμολογούμε και κατατάσσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που σάς παρουσιάζουμε με βάση αυστηρές δοκιμές και έρευνες, αλλά επίσης λαμβάνουμε υπόψη μας τα δικά σας σχόλια, καθώς και τις εμπορικές συμφωνίες μας με τους παρόχους. Αυτή η σελίδα περιέχει συνδέσμους συνεργατών. Learn more.
Elly Hancock
Elly Hancock
Elly Hancock is a professional writer based in the UK with experience of creating engaging web copy for a variety of industries, from internet technology and science, to food and nutrition. Her love for content writing stems from an ability to connect with readers, understand their needs, and provide solutions in an honest and easy-to-read manner. In her spare time, you can find Elly on long dog walks, cooking a new recipe, or in the gym.

Οι άνθρωποι επίσης διαβάζουν

Testing.com: Αξιολογήσεις Χρηστών

Users reviews are not verified

Δεν βρέθηκαν αξιολογήσεις χρηστών. Γίνετε ο πρώτος που θα γράψει μια αξιολόγηση για τη Testing.com!

Γράψτε Αξιολόγηση

Γράψτε μια Αξιολόγηση για τη Testing.com

Please enter your email address to submit your review